Ik ben Judith Clemens, 47 jaar, moeder van 3 zonen van 14, 13 en 13 jaar. Al jaren samen met mijn vriend Matthijs en met zijn allen wonen wij in Alphen aan den Rijn.

Als jong meisje ben ik al besmet met het paardenvirus. Elk vrij moment was ik tussen de paarden te vinden.

Bij de beroepskeuze op school had ik het moeilijk. Als erg breed georiënteerd learnoholic is het moeilijk je op één opleiding of beroep te richten. Zo heb ik Heao Management Economie en Recht gestudeerd en heb ik een aantal jaren Psychologie gestudeerd. Op de Heao miste ik het sociale en hulpverlenende kader en in de psychologie kon ik me ook niet helemaal vinden. Teveel hokjesgeest en slagboomdiagnostiek. Psychologie heb ik dan ook niet afgerond.

Toen ik bij een grote organistatie voor mensen met een verstandelijke beperking werkte heb ik Sociaal Pedagogisch Werk gedaan om een vast contract te kunnen krijgen.

Bij deze organisatie heb ik 18 jaar gewerkt. Zowel met kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb dan ook veel ervaring opgedaan in het omgaan met LVB, ASS, ADHD of bijv persoonlijkheidsstoornissen of schizofrenie. Op de groepen met gedragsproblemen heb ik veel ervaring opgedaan. Vooral de vraag waar deze gedragsproblemen vandaan komen en hoe je dit kan veranderen heeft mij bezig gehouden. Ik heb geleerd goed te observeren en te luisteren.

In mijn laatste functie bij deze organisatie als ambulant begeleider bij kind en jeugd nam ik zo nu en dan kinderen mee naar stal. Ik zag wat het met ze deed. Kinderen die bijna niet praten gingen dit wel doen, drukke kinderen werden rustig en gespannen kinderen ontspannen.

Ook de ouders van deze kinderen zagen de verandering door de paarden. En eindelijk kon ik mijn passies met elkaar verbinden.

Toen ik tot de ontdekking kwam dat je een opleiding kon volgen tot coach met behulp van paarden (equine assisted coach) heb ik geen moment getwijfeld en heb ik mij ingeschreven.

Inmiddels ben ik gecertificeerd equine assisted coach (in de volksmond paardencoach of coach met behulp van paarden) en ingeschreven bij het kwaliteitsregister kreac

De opleiding heb ik gevolgd bij educatief centrum De Keulseweg in Pijnacker. Ik heb hier level 1 (een jaaropleiding), Level 2 (het verdiepingsjaar) en de psychosociale basiskennis gevolgd

Bij Groots & Puur met paardenkracht in Limburg heb ik de cursus “coachen van zorgkinderen” gevolgd. Tevens ben ik gecertificeerd trainer ‘Pony Power voor kids’ (een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met pony’s)

Mayca